پرورش : گياه آرالياي پنجه اي


نوشته : مهندس منوچهر كارگر

آرالياي پنجه اي
Dizygotheca ARALIA
Finger Aralia
گياه آراليا ARALIA جنسي از تيره آرالياسه ها َAraliaceesميباشد كه داراي چندين قسم است .
يك قسم آن آرالياي پنجه اي ميباشد كه داراي دو نوع آرالياي پنجه اي برگ باريكAralia. Dizygtheca و آرالياي پنجه اي برگ پهن َAralia.Fatsia نام دارد .
البته ازجهت روش نگهداري شباهت چنداني به يكديگر ندارند به اين ترتيب كه Aralia Fatsia به هواي خنك علاقمند است .


در حاليكه آرالياي پنجه اي برگ باريك DizygothecaAraliaهواي گرم را ترجيح مي دهد. اگر چه گرما نبايد متجاوز از 20 درجه سانتيگراد باشد زيرا هرچه گرما بيشتر شود رطوبت متقابلا كمترمي شود .
بنا براين توصيه ميشود در محل نيمه خنك نگهداري شود تا رطوبت بحد لازم به آن برسد .
گرماي بيش از حد سبب ريزش برگهاي پائين گياه ميشود .
لذا ضمن فراهم نمودن هواي گرم و مرطوب نبايد در بالا نگهداشتن درجه حرارت افراط نمود .
گياه پس از چند سال تا حد قابل ملاحظه اي رشد كرده شكل زينتي جالبي پيدا ميكند .
آرالياي پنجه اي برگ پهن
FATSIA
گياه آراليا پنجه اي برگ پهن FatsiaAralia درختچه اي است با برگهاي پنجه اي بزرگ به رنگ سبز صيقلي و گلهاي دسته اي كروي شكل كرم رنگ كه تحمل گرما را ندارد و بلندي آن در انواع مختلف به 5/ ۱مترمي رسد . مناسبترين محل براي آن خنك ترين نقطة منزل است .
درجه حرارت مناسب بين 6 الي 12 درجه سانتيگراد در زمستان ميباشد .
در اطاق گرم گاه دوام نمي آورد اما بالعكس مقاومت آن در برابر سرما زياد است بطوريكه در مناطقي كه زمستانها ، سرما كمتر از منهاي 5 درجه نشود ، حتي ميتوان آنرا در باغچه كاشت .
در چنين شرايطي امكان دارد گل نيز بدهد .
نوع برگ سبز آن به نور كمي احتياج دارد ليكن گونه ابلق آن حتمأ نور بيشتري ميخواهد .
خاك معمولي باغچه براي آن مناسب است .
تكثير :

براي زياد كردن اين گياه از دو روش كاشتن بذر و يا تكثير هوائيAir Layering استفاده مي كنند .